Laddar...

Odling av silmusalaatti sparar

energi

Odling av groddsallad är en kombination av handarbete och automation. I Finland befinner sig våra växthus i Fagersta, Vanda, endast 15 km från centrala Helsingfors. Det speciella med våra växthus är ett de delvis befinner sig under marken, och att de inte har några fönster. Genom denna kombination erhåller vi bästa möjliga energieffektivitet. Från februari till mars 2016  låg vår elräkning på 204,56 euro, inneh. överföringsavgift och vindkraftandel. Detta trots att vi har direkt elvärme och även värmer upp det kalla vattnet med el.

Den lilla mängd energi som vi behöver, är producerad med vindkraft och levereras av Vanda Energi.

Groddalladen odlas av

Rena råvaror

Silmusalaatti odals av rena råvaror: ekologiska frön och i Helsingfors med  vatten från Päijänne. De frön vi använder är speciellt framtagna för groning och mikrobiologiskt testade flera gånger om. De utländska fröna testas för salmonella, listeria och STEC i godkända laboratorier innan de skickas till oss. När fröna anländer Finland, tas prover enligt EVIRAs föreskrifter, proverna groddas enligt vår process separat från produktionspartierna, och efter detta testas partiet för salmonella, listeria och STEC i MetropoliLaboratoriet i Vik. Fröpartiet tas i bruk efter ett negativt testresultat. Dessutom tvättar och pastöriserar (upphettning i vatten 75-85 grader celsius, 20 sekunder) vi fröna innan vi påbörjar groningen. Under groningen växer fröna i ett rent utrymme med övertryck, och lufttillförseln filtreras genom ett hepa-filter. Vi använder rent hushållsvatten som testas kvartalsvis.

Silmusalaatti får sin smak från noggrant utvalda sorter och blandningar. I salladerna har inga extra smak- eller tillsatsämnen satts till – vi vill försäkra oss om att Silmusalaatti är en ren ekologisk produkt.

Vårt vatten kommer från Päijänne. Det är renat och levereras av Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) genom världens längsta enhetliga bergtunnel.

Silmusalaatti odlas i

tre olika skeden

Fröna vi använder i Groddsalladerna gros under uppsikt av ett dataprogram och vi övervakar bl.a. följande parametrar: lufttemperatur, fuktighet och flödeshastighet, vattentemperatur och flödeshastighet, mekanisk påfrestning (rörelse och blåsning).

Under groddningen sköljer vi Silmusalaatti med rinnande vatten ett par hundra gånger. Efter groddningen växer groddarna till sin slutliga storlek i askarna. Som avslutning får groddarna ljus, som startar fotosyntesen och ger växterna sin vackra gröna färg (klorofyll).

Vid packningsskedet förseglar vi Silmusalaatti med lock och flyttar dem till ett kylrum för att vänta på transport. Tyvärr är våra askar fortsättningsvis av plast, men vårt mål är att övergå till en biologiskt nedbrytbar förpackning senast år 2020. Asken av plast är viktig för att vi ska kunna minimera matsvinnet, den nuvarande förpackningen ger Silmusalaatti en hållbarhet på 14 dygn. Vi använder inte större papplådor vid transport, utan återanvändbara Transbox lådor, som tvättas innan återanvändning. Våra växthus ligger nära centralaffärernas terminaler och våra kunder, vilket minskar på antalet transporter och samtidigt minimerar transportsträckorna. Naturen tackar.